Welcome to Cal Intertrade co.,Ltd
 
 
     
 
 
   
 
ผู้จำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าว

ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวสารไทยที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง และข้าวผสมสูตรพิเศษ

 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

อทิเช่น แครกเกอร์ ผลิตจากส่วนผสมที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของเรา

 
ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทน ผู้นำเข้า

สินค้าเสริมอาหาร ทั้งสำเร็จรูปแบะสารประกอบ

ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวพร้อมรับประทาน ข้าวผสมสูตรพิเศษ หลากหลายในคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต การบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 
แครกเกอร์

ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น ทานง่าย และมีคุณประโยชน์

 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เราคือผู้นำในการคิดค้นสูตรนวัตกรรมเสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยมีทีมแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพและแตกต่าง

   
เป็นผู้นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ   มาตรฐานในการผลิตระดับสากล   One-Stop Service
ทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยทีมแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สินค้ามีคุณภาพและแตกต่างจากสินค้าตามท้องตลาดทั่วไป   ด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัยได้มาตรฐานในการผลิต มั่นใจได้   ดูแลลูกค้าตั้งแต่กระบวนการผลิต ให้ความรู้ คำแนะนำ, ขึ้นทะเบียน อย, ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบสินค้า
   
โรงงานผลิตเองและนำเข้าวัตถุดิบเองโดยตรง   วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ   พร้อมบริการที่ประทับใจ
ควบคุมดูแลคุณภาพการผลิตและสามารถคำนวนอัตราการผลิต และอัตราการบริการในราคาที่เหมาะสม   คัตเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีที่สุดสำหรับลูกค้า   เรารับรองได้ว่าลูกค้าทุกท่าน จะได้รับการบริการที่ดีที่สุด
 
   
    +662 266 6901-6   cal@calintertrade.co.th     beyourcal     @calnutri  
  cal intertrade co. ltd @ 2015